Profisol

2019.06.06

Vill du veta mer om kommande branschstandard?

IF logga

Johan Sjölund från Isoleringsfirmornas Förening (IF) kommer att informera och träffar kunderna på filialen i Årsta.

Han vill träffa våra kunder och informera om den kommande branschstandarden, IF Kalkyl och IF Rabatt.

"Jag hoppas på att få träffa isoleringsentreprenörer och informera om kommande Branschstandard Teknisk Isolering (BTI), IF-kalkyl samt vår nya webbplats IF-rabatt" (Johan Sjölund, IF)

Branschstandard Teknisk Isolering, B T I

Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering. I standarden kommer isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning ingå. En standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje år och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området. Det finns bland annat idag en Svensk standard SS-EN12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det bl. a ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns en standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS- EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så är tanken att liksom i Danmark ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

För värmeisolering av industrianläggningar, inklusive process- och försörjningsanläggningar hänvisas till SSG.

IF-kalkyl

Ett kalkylprogram framtaget av branschen för branschen. (Lansering efter sommaren)

IF-rabatt

Nu lanserar vi flera nya medlemsförmåner och en helt ny webbplats som gör det enkelt för dig som medlem att sänka dina kostnader. 

Den nya webbplatsen heter IF-RABATT och här hittar du information om varje rabattavtal, leverantörens produkter och tjänster och alla rabatter. Här finns också enkla instruktioner hur du gör för att använda ett rabattavtal.

Dela på social media