Profisol

IF - Isoleringsfirmornas Förening

IF - Isoleringsfirmornas Förening

Branschförening inom teknisk isolering

IF är en förening för företag inom isoleringsbranschen. IF har idag har cirka 75 isoleringsentreprenörer som med­lemmar och ett tiotal medlemmar från fabrikant- och grossistledet. Tillsammans diskuterar de gemensamma frågor och de arbetar också gemensamt mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara medlem i ett branschförbund är för många en självklarhet.

Tidigare var IF en ren entreprenörförening, men sedan år 2006 välkomnar de även företag från fabrikant- och gros­sistbranschen. IF har sedan 1954 arbetat med att förbättra isoleringsfirmornas villkor. IF arbetar för höjd status för sina medlemsföretag.

Ett av IFs långsiktiga mål är att höja isoleringsföretagens status som sidoentreprenör. De arbetar också för att påvisa teknisk isolerings betydelse för energibesparing. IF försöker nå beslutsförfattare på olika ställen i deras omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. De har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är arbetsgivareförbundet för isoleringsföretagen. De arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för våra företag.

Isoleringsfirmornas förening (IF) välkomnar alla isoleringsföretag oavsett storlek för samverkan inom teknisk isolering. Våra gemensamma resurser läggs på information, opinion och på utvecklingsprojekt inom branschen.

Vill du veta mer om IF? Besök deras hemsida.