Profisol

2021.05.27

Viktig information till våra kunder

Råvarutillägg

TEKNISK ISOLERING

På grund av turbulent marknadssituation på råmaterial så aviserar våra leverantörer kraftiga prishöjningar.

Vi kommer att justera våra priser i linjer med våra leverantörers prisökningar.

Från och med 2021-07-01 höjs bland annat följande produktgrupper

Vi förbehåller oss rätten till att justera priser på artiklar som monteringsmateriel och tillbehör löpande.

BYGGPLÅT

Sedan början av november 2020 har priset på europeisk tunnplåt stigit över 40 procent. Det som drivit på priset är den höga efterfrågan och att det börjar bli en brist på stål. I takt med att tillverkningsindustrin återhämtar sig från Coronapandemins negativa effekter har efterfrågan på den europeiska stålmarknaden ökat stort. Här har dock stålproducenterna halkat efter, vilket nu gjort att stålverken inte har tillräckligt stora volymer för att kunna möta det behov som finns på marknaden. Vi ser heller ingen förbättring utan det här kommer följa med oss resten av 2021.

Uppdatering om Covid 19

Nu börjar vi se ljuset i tunneln av denna pandemin. FHM har gett goda prognoser om att det kommer att lätta upp lite i Sverige efter 1 juni. Vi vet nu att fler och fler blir vaccinerade.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår hemsida löpande www.profisol.se

Som vanligt erbjuder vi en god service och distribution med egna transportbilar.

Vid frågor gällande kommande prisökningar, ta kontakt med din lokala säljare.

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal!

Dela på social media