Profisol

2018.10.01

Organisationsändring

Profisol AB har haft en fantastiskt tillväxt och för att säkra framtida tillväxt och utveckling inom företaget har ledningen inom Profisol AB beslutat att tillämpa följande organisationsändringar;

Det är beslutat att säga upp det regionala ansvaret som Tomas Hassel och Jonas Eklund idag innehar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt knyta ihop och styrka strategier kring inköp och försäljning.

Som följd av ovan beslut sker följande ändringar; Tomas Hassel (Solna) kommer tillträda som inköps- och logistikchef. Jonas Eklund (Malmö) tillträder som försäljningschef för Sverige.

Ovan ändringar kommer att träda i kraft per den 1 Oktober 2018.

Dela på social media

Inköpschef Nordic - Solna, Örebro (HK)

Tomas Hassel

+46 73-347 62 11

tomas.hassel@profisol.se

Försäljningschef - Örebro (HK), Malmö

Jonas Eklund

040 - 626 50 14

jonas.eklund@profisol.se