Profisol

2020.07.31

Miljö och hållbarhet i branschen

grön produktion fabrik hand

Teknisk isolering är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna för energieffektiv renovering av byggnader och detta kan genomföras väldigt snabbt. Med riktig isolering och godkännande isoleringsprodukter sparar man både pengar och miljön och att satsa på isolering är rena miljövinsten.

Varför behövs miljövarudeklaration 

I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration gör det möjligt att få information om produktens klimatpåverkan. 

Vill du veta mer om när EPD ska används eller vad du får reda på i miljövarudeklaration, läs mer här.

"Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa" (Folkhälsomyndigheten)

Ladda ner Isover's EPD'er här.

Mer om Miljöbedömning av Paroc produkter hittar du här.

Att vara miljövänligt kan ha ekonomisk effekt

Profisol lagerför produkter från isolationstillverkare som stöder båda hållbar produktutveckling och producerar miljöcertifierade produkter. I samband med produktionen av cellgummiprodukter har tillverkarna lagt mycket fokus på att minska energiförbrukningen. Investeringar i nya maskiner, optimering av produktionsmetoder och återanvändning av energi är en del av deras energi- och miljöpolitik. Detta innebär att våra produkter i samband med produktion är nära att vara miljöneutrala. Utsläppen av Co2 i samband med produktion har minimerats.

Isolerande värme- och ventilationsrör minskar energiförlusten medan man använder mindre resurser för att uppnå önskad temperatur. Detta innebär att du sparar miljön för koldioxidutsläpp. Korrekt isolering minskar din energiförbrukning och dina kostnader. Att vara miljövänligt kan därför ha en ekonomisk effekt.

Läs också den svenska regeringens "17 globala mål för hållbar utveckling"

grön miljö

Miljöcertifieringssystem "BREEAM"

BREEAM är et miljöcertifieringssystem som är frivilligt och utvecklades i Storbritannien. Byggnaden certifieras enligt en skala:

"Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Det finns minimikrav på att uppnå poäng vad gäller projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön" (Wikipedia)

Dela på social media