Profisol
rökutveckling sjukhus

Om brandskydd och minskning av rökskador

Brandskydd med elastomeriska isoleringsmaterial (FEF)

Brandskydd och minskning av rökskador är viktig men särskilt viktigt på sjukhus. Många sjukhuspatienter behöver hjälp av andra och detta leder till en längre evakueringstid. Därför måste rökutveckling minimeras i offentliga bygg.

Flamskyddsmedel ger rökutveckling

Flexibla elastomeriska isoleringsmaterial (FEF) är brännbara och tidigare utvärderades tekniska isoleringsmaterial huvudsakligen utifrån deras flambeständighet. För att skydda isoleringsmaterialet optimalt mot brand tillsätts olika flamskyddsmedel, som bland annat klor och brom. Dessa minskar materialets antändlighet och brinnhastighet, men ger kraftig rökutveckling. Dessa klassificeras som s3.

Översikt över bedömningsklasser för rökutveckling och brinnande droppar: 

Rökutveckling 

s3: inga restriktioner när det gäller rökutveckling

s2: fullständiga frigjorda rökmängden, och ökningen i utvecklingen, är begränsade

s1: striktare kriterier än för s2 måste uppfyllas

Brinnande droppar

d2: inga restriktioner

d1: brinnande droppar, ej längre än den angivna tiden

d0: brinnande droppar/partiklar ej tillåtna

Vilka krav gäller för rökutveckling i olika europeiska länder

Många europeiska länder har redan stramat åt kraven när det gäller byggprodukters rökutveckling i sina byggnadsföreskrifter (se tab. till högre från Armacell). tabell- krav i europa för rökutvecklingI Sverige får man till exempel i så kallade i Br1-byggnader (byggnader som kräver extra högt brandskydd som hotell och sjukhus) endast använda tekniska isoleringsmaterial som minst uppfyller brandklassen BL-s1,d0.

Kriterierna i det europeiska SBI-testet är mycket mer komplexa och ger en mer realistisk bedömning av hur en brand beter sig.

Isoleringsmaterial som minska rökutveckling 

För att säkra högsta möjliga personsäkerhet, måste evakueringstiden maximeras och rökutvecklingen i flyktvägarna minimeras. Elastomeriska isoleringsmaterial med låg rökutveckling utgör ett betydande bidrag till människors säkerhet i byggnader, majoriteten av alla dödsfall vid brand beror på rökförgiftning.

Profisol lagerför cellgummi materialet från Armacell (Armaflex Ultima) och Kaimann (Kaiflex KKplus).

Armaflex Ultima
Med Armaflex Ultima har Armacell satt en ny säkerhetsstandard när det gäller teknisk isolering. Armaflex Ultima bygger på den patenterade Armaprene-teknologin och är det första flexibla tekniska isoleringsmaterialet i världen med brandklass BL-s1, d0.
Kaiflex KKplus s2
Kaiflex KKplus s2 är ett perfekt val för teknisk byggisolering och för kyltekniska anläggningar och särskilt lämplig för användning i högt frekventerade offentliga och kommersiella byggnader samt för bostadshus, där det är viktigt att hålla flyktvägarna rökfria vid brand.

 

(Referenser: Armacell Sverige, Kaimann Sverige)  

Ladda ner broschyrer

Här kan du ladda ner produktblad för cellgummi produkterna som hjälper till att minska rökutveckling i tillfället brand