Profisol

2021.02.25

Beräkningsprogram som hjälper i byggprocessen

beräkningsprogram byggnad project

Hur mycket isolering behöver jag?

Beräkningsprogram hjälper dig beräkna behoven av isolering i både nya byggnader och i renoveringsprojekt och är enkla och praktiska hjälpmedel för att beräkna t.ex.:

Byggnaders energianvändning

Boverkets Byggregler (BBR) ställer högre krav på beräkningsprogram för lokaler än för bostäder när det gällar energianvändning. Vid projektering av installationer kan man med hjälp av beräkningar också visa att samhällets krav på energihushållning och värmeisolering uppfylls.

Starta din beräkning här: Isover IsoDim® eller PAROC Calculus

Förutom att det är enkelt och lätt att använda finns de andra fördelar:

Beräkningsprogram följer svensk standard och är gratis

Båda IsoDim® och Calculus är gratis och kan köras direkt på datorer, läsplattor eller i mobilen.

ISOVER IsoDim®:

PAROC Calculus:

Dela på social media