Profisol
isolatör i teknisk rom

Vad är teknisk isolering?

(Text: Jonas Eklund, Profisol Malmö)

Teknisk isolering ser till att kyla och värme transporteras dit den ska och vid rätt tidpunkt: ”JUST IN TIME” och viss likhet råder med Profisols leveransservice. Teknisk isolering använder man för kyl och värmeisolering av VVS- och industriinstallationer inom ganska många och olika områden. Temperaturen på det man skall/tänker isolera kan skilja sig från extremt kallt till väldigt varmt.

Man använder sig av Teknisk isolering för att säkra en funktion inom framförallt områdena brand, energi, ljud, kondens samt komfort. Anledningarna kan variera och ha olika utgångspunkt för olika aktörer.

Till exempel kan man:

  • bestämma acceptabel värmeförlust,
  • begränsa ett temperaturfall,
  • begränsa en brandspridning,
  • förhindra att kondens bildas,
  • motverka frysning,
  • minska att ljud sprides,
  • vara ekonomisk för driften,
  • skydda omgivning och människor
  • minska miljöpåverkan.

Det gemensamma för alla dessa områden är att isoleringen bidrar till att säkerställa en funktion. 

Till exempel bidrar Teknisk Isolering till en hälso- och säkerhetsaspekt så att man inte bränner sig eller riskerar att legionellabakterier bildas. Kan i vissa fall vara helt avgörande för att brand inte ska spridas.

Ibland är Teknisk isolering helt nödvändig för att tilltänkt funktion skall kunna uppnås, i andra fall har den avgörande betydelse för hur driftskostnaderna av en anläggning ser ut.

Man har flera olika mål att ta hänsyn till vid en dimensionering av isoleringen. De övergripande målen/krav o regler, Ekonomin/investeringen, Tekniken/verkligheten, Dimensioneringen som skall ta hänsyn till reglerna, ekonomin och tekniken.

Kontakta mig för mer info

Försäljningschef - Örebro (HK), Malmö

Jonas Eklund

040 - 626 50 14

jonas.eklund@profisol.se