Profisol
kvinnlig isolator jobbar med nättmattor

Tips & Tricks

Isolering av ventilationskanaler

(Text: Jimmy Hörlin, Profisol Malmö)

Ventilationskanaler transporterar både värme och kyla. Man isolerar ventilationskanalerna för Brand och Kondens, ljud och värme, men också för hela anläggningens ekonomi. Kondens på utsidan av kanalen bildas när kalluft leds i kanalen i varmt utrymme. Kondens inuti kanalen bildas om kanalen med varm luft går genom kallt utrymmen. 

Vid kondensisolering måste ytskiktet vara aluminiumfolie (ångbroms) som är diffusionstät. 

Brandisolering av ventilationskanaler ska förhindra spridning av brand via kanalsystemet fyrkantiga kanaler eller rund kanal. 

Det finns olika brandklasser från EI 15 till E 120. RISE Research Institutes of Sweden berättar mer om brandtekniska klasser.

Det finns även dataprogram som man kan räkna ut värmeförlust och ljud och kondens m.m

Kontakta mig för mer info

Säljare - Malmö

Jimmy Hörlin

040 - 626 50 13

jimmy.horlin@profisol.se