Profisol
Lagerlokal

Sortiment

Teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Vid hjälp av teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • Minska värme- och kylförluster
  • Förhindra legionella
  • Förhindra kondensbildning
  • Begränsa brandspridning
  • Dämpa ljud
  • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • Spara pengar 
  • Minska miljöpåverkan

Vi tillhandahåller marknadens bästa produkter inom teknisk isolering och arbetar enbart med marknadsledande producenter för att säkerställa kvalitet och trygga leveranser.