Profisol
Lagerlokal

Sortiment

Teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • Minska värme- och kylförluster
  • Förhindra legionella
  • Förhindra kondensbildning
  • Begränsa brandspridning
  • Dämpa ljud
  • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • Spara pengar 
  • Minska miljöpåverkan

TIPS &TRICKS: Isolering av ventilationskanaler

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Vi tillhandahåller marknadens bästa produkter inom teknisk isolering och arbetar enbart med marknadsledande producenter för att säkerställa kvalitet och trygga leveranser.