Profisol

Sortiment

Teknisk isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

 • Minska värme- och kylförluster
 • Förhindra legionella
 • Förhindra kondensbildning
 • Begränsa brandspridning
 • Dämpa ljud
 • Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
 • Spara pengar 
 • Minska miljöpåverkan

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Vi tillhandahåller marknadens bästa produkter inom teknisk isolering och arbetar enbart med marknadsledande producenter för att säkerställa kvalitet och trygga leveranser.

Några av produkterna vi lagerför är:

 • Cellgummi
 • Rörskålar
 • Nätmattor
 • Upphängningar
 • VVS skivor
 • Lamellmattor
 • Ytbeklädnad
 • Verktyg och tillbehör

Prislistor

Prislista 2019 (PDF)

Ladda ner Läs mer

Prislista 2019 (Excel)

Ladda ner Läs mer

IFs & SBUF Handbok för teknisk isolering

IF Handbok i Teknisk Isolering

Ladda ner Läs mer