Profisol
hus av mineralull, stenull och glasull

Skillnaden mellan stenull och glasull

Skillnaden mellan stenull och glasull

Mineralull är ett isoleringsmaterial som tillverkas av mineraler såsom sten, sand eller glas. Sådan isolering lämpar sig mycket väl för isolering av byggnader och installationer mot kyla och värme.

Stenull – högt mekaniskt motstånd

Råmaterialen till stenull smälts vid 1600 °C och omvandlas därefter till fiber. Stenullens isolerande egenskaper är förhållandevis dåliga, men den speciella fiberstrukturen bildar tusentals så luftfickor som förhindrar att luften sätts i rörelse. På teknisk isolering används det mestadels rörskålar och stela plattor tillverkade av stenull. En stenullsplatta består av mer än 90 % luft. Sådana plattor tål hög mekaniskt motstånd eftersom fibrerna ligger vågrätt och lodrätt. På så sätt får stenullsplattor en viss styvhet.

Stenull är marknadens mest brandsäkra mineralull och tål över 1000 °C utan att smälta. Isoleringsmaterialet har också en ljudabsorberande effekt på grund av sin tyngd och fiberstruktur. Stenullen drar heller inte till sig vatten, och den kan därför användas i fuktutsatta konstruktioner. 

Glasull – lätta isoleringsprodukter

Världens ledande isoleringsmaterial är glasull tack vare de långa, tunna och starka fibrerna som gör att glasullen blir elastisk och lätt att hantera. Glasull tillverkas på samma sätt som stenull, men stenen ersätts med upp till 70 % återvunnet glas. Råvarorna smälts samman och till skillnad från stenull ligger fibrerna i samma riktning, samt att glasull kan komprimeras ber till 1/5 av volymen.

Typiska glasullsprodukter i teknisk isolering är lamellmattor, foliemattor, nätmattor, skivor rörskålar som är tillverkade för olika isoleringsändamål med olika densiteter, format och beläggningar som aluminiumfolie eller andra.

Ultimate – en produkt som kombinerar glasullens och stenullens goda egenskaper

I sitt produktsortiment har producenten Isover en produkt som heter Ultimate och som är en kombination av sten- och glasull. Denna produkt har en mycket låg vikt. Samtidigt har den unika brandmotståndsegenskaper, vilket gör att isoleringen lämpar sig för områden med extra höga krav på brandmotstånd.

Mineralullsprodukter som Profisol lagerför och erbjuder

Profisol erbjuder i sitt produktsortiment mineralull tillverkad av sten eller glas från leverantörer som Isover, Paroc och Rockwool. 

ISOVER erbjuder marknadens bredaste sortiment av mineralull, glasull, stenull och ULTIMATE, för krävande applikationer i temperaturintervall från -200 °C till över +600 °C. Glasullens karaktäristiska egenskaper är mycket god isolerförmåga och låg vikt, medan stenullens är högre tryckhållfasthet samt höga användningstemperaturer och goda brandegenskaper. Med ULTIMATE får man både glasullens och stenullens goda egenskaper i ett och samma material.” (isover.se)

Paroc stenullsisolering produceras enligt liknande principer; genom att smälta och defibrera vulkaniska stenar; typiskt basalt, gabbro, anorthosit och dolomit vid 1 500 °C. I den industriella produktionen av stenullsisolering tillför vi en liten mängd organiskt bindemedel (2–4 %) för att stabilisera fibrerna. Luft fångas i de små porerna som bildas av stenullsfibrerna och skapar en hållbar och obrännbar isolering med utmärkta termiska egenskaper. Orörlig luft som är innestängd i porerna står för 95–99 procent av isoleringsvolymen.” (paroc.se)

ROCKWOOL stenullsisoleringsprodukter ger minskad energiförbrukning. Det är den stillastående luften i isoleringen som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen. ROCKWOOL stenullsisolering har utmärkta isoleringsegenskaper på grund av mycket små luftfickor mellan fibrerna. ROCKWOOL isolering är gjord av sten och sten brinner inte! ROCKWOOL isolering tål temperaturer över 1000 °C, och ger dig ett högt passivt brandskydd i händelse av brand.” (rockwool.se)

Downloads

Ladda ner produktguide från Isover, Paroc och Rockwool