Profisol
flammer

Rätt brandskydd reducerar brandrisken

Många försäkringsbolagens årliga utbetalningar sker på grund av brandskador. Med rätt passivt brandskydd reduceras brandrisken. Passiva brandskydd är ofta inbyggda i byggnader och konstruktioner för att stå emot bränder under en viss tid. 

Passivt brandskydd delas in i följande delar:

  • Strukturellt brandskydd
  • Tekniskt brandskydd
  • Organisatoriskt brandskydd

Det viktigaste målet med Passivt brandskydd är att skydda människor i byggnader, att begränsa skador på byggnader, att förebygga driftsstörningar och begränsa miljöskador. Detta uppnås huvudsakligen genom att upprätthålla strukturell integritet under brandens förlopp. Syftet är att vinna tid och begränsa spridningen av eld, värme och rök.

Tre mål för passivt brandskydd

1. Förhindra och begränsa ytterligare spridningen av eld, rök och värme.

2. Behålla byggnadens och konstruktionens stabilitet så länge som möjligt.

3. Säkra utrymningsvägar för de som är inne i den brinnande byggnaden

Kontakta vår PFP-expert

Medarbetare

Säljare TI / PFP - Göteborg

Christian Holm

031 - 757 75 97

christian.holm@profisol.se