Profisol

Sortiment

Brandtätning & Fogning

Vi tillhandahåller marknadens bästa produkter inom brandtätning, brandisolering och brandmålning från några av Europas ledande producenter.

I vårt sortiment inom brandskydd finner ni bland annat:

  • Brandskyddsfärg
  • Täckfärg
  • Fog/spackel
  • Brandskivor
  • Rörförslutningar
  • Tillbehör

Rök, vatten och giftig gas är de främsta orsakerna till skador på person och egendom i samband med brand. Bra brandisolering och brandtätning kan hjälpa till att hindra spridning av eld och rök och minimera skadorna.

Prislistor

Prislista 2019 (Excel)

Ladda ner Läs mer

Säljare - Göteborg

Christian Holm

031 - 757 75 97

christian.holm@profisol.se