Profisol

Sortiment

Brandtätning & Fogning

Vi tillhandahåller marknadens bästa produkter inom brandtätning, brandisolering och brandmålning från några av Europas ledande producenter.

I vårt sortiment inom brandskydd finner ni bland annat:

  • Brandskyddsfärg
  • Täckfärg
  • Fog/spackel
  • Brandskivor
  • Rörförslutningar
  • Tillbehör

Rök, vatten och giftig gas är de främsta orsakerna till skador på person och egendom i samband med brand. Bra brandisolering och brandtätning kan hjälpa till att hindra spridning av eld och rök och minimera skadorna.

Prislistor

Prislista (PDF)

Ladda ner Läs mer

Prislista (Excel)

Ladda ner Läs mer

Säljare - Göteborg

Christian Holm

031 - 757 75 97

christian.holm@profisol.se