Profisol
flammer

Nya krav från BBR till brandisolering från 2020

Typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler som baserade på äldre provningsmetoder utgår 1 januari 2020 och Boverkets byggregler (BBR) ställer nya krav för brandskydd från januari nästa år. Efter årsskiftet 2019/2020 ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Vad sker med de ”gamla” produkterna?

Tillsammans med Boverket och andra institutioner har mineralullstilverkare kommit fram till ett beslut om när övergång till den nya typgodkännande träder i kraft. Projekt som har projekterats eller påbörjats för 1:e januari 2020 kan färdigställas med de gamla typgodkännande och anvisningar.

Det nuvarande typgodkännande SC2395-81 löper ut den 1/1-2020 och den nya lösningen kommer ersätta detta. För att göra övergången så smidig som möjligt, kommer vi erbjuda de produkter som omfattas av det gamla godkännandet så länge det finns projekt som är projekterade och som man vill färdigställa enligt SC2395-81. (Paroc AB)

Vil du veta mer? Fråga vår expert på passivt brandskydd.

Medarbetare

Säljare TI / PFP - Göteborg

Christian Holm

031 - 757 75 97

christian.holm@profisol.se