Profisol
mineralull

Mineralull

Mineralull

Mineralull är ett isoleringsmaterial som tillverkas av mineraler såsom sten, sand eller glas. Sådan isolering lämpar sig mycket väl för isolering av byggnader och installationer mot kyla och värme.

Profisol är återförsäljare av tekniska isoleringsprodukter från producenterna PAROC AB, ROCKWOOL AB och ISOVER AB