Profisol

Ipcom

IPCOM - Insulation products company

En ledande isoleringsgrupp med internationell närvaro.

IPCOM är ett dynamiskt och snabbt växande företag som är verksamt inom distribution och konvertering av isoleringsmaterial.

Med huvudkontorskontoret i Belgien och en stark närvaro i Nederländerna, Tyskland, Sverige, Norge, Österrike, Polen, Ungern och Rumänien har IPCOM förvärvat en stark position på marknaden för teknisk isolering i Europa.

IPCOM drivs av ett entusiastiskt och dynamiskt team, och syftar till att ytterligare utöka sin verksamhet och ständigt stärka sin position på den europeiska isoleringsmarknaden.

IPCOM grundades 2010 och sedan 2012 är Profisol medlemmar i gruppen. IPCOM-gruppen består idag av över 20 företag som alla på ett eller annat sätt arbetar med distribution eller tillverkning av produkter inom teknisk isolering.

IPCOMS Marknadsstrategi

IPCOM är en innovativ, flexibel och framtidsorienterad distributör av isoleringsprodukter för termiska, akustiska och brandskyddstillämpningar i Europa. Genom sin verksamhet vill IPCOM bidra till en säkrare, grönare, bekvämare och hållbar miljö. Strategin för IPCOM bygger på tillväxt och värdeskapande.

Utveckling

IPCOM vill vidareutveckla sin verksamhet i Europa genom organisk tillväxt och strategiskt förvärv av framgångsrika, oberoende, privatägda företag som är verksamma inom distribution av isoleringsmaterial och relaterade produkter och lösningar. Geografisk utökning och breddning av produktportföljer är viktiga drivkrafter i IPCOM: s tillväxtstrategi.

Värdeskapande

Som en totalleverantör av lösningar fokuserar IPCOM på att skapa ett hållbart mervärde för sina professionella kunder, leverantörer och partners.

IPCOM skapar värde genom:

  • Kundservice
  • Branschkunnande
  • Bra logisik
  • Produktsortiment och tillgänglighet
  • Kunskap och know-how
  • Starka partnerskap
  • Professionella strukturer och processer
  • Människor

Besök IPCOMs hemsida