Profisol

Installationsanvisningar - Industri

ATIS - Ljudisolering för industrirör 

Industrirör används inom nästan alla industrigrenar som processindustrin, energibranschen, olja- och gasindustrin, träbearbetning och pappersindustrin. Processrör för transport av vätskor och gaser är en viktig del av den industriella processen. Transport av bulkmaterial och bortforsling av spill eller damm sker ofta via rör. Hög flödeshastighet, högt tryck, turbulens och hårda delar i materialet är de vanligaste orsakerna till buller i rör. Därför krävs effektiv ljudisolering, i synnerhet i stadsmiljöer. Utöver ljudisolering är det även nödvändigt att värmeisolera rören. Våra lösningar gör det möjligt att kombinera dessa funktioner.

Industrirör

Installationsanvisningar - Industri