Profisol

Installationsanvisningar - Avlopp

ATIS - Ljudisolering av utloppsrör och invändiga avloppsrör

Buller är en av de vanligaste irritationskällorna i bostäder och på arbetsplatser. Man upplever ofta ljudet av invändiga avloppsrör och avloppsrör för regnvatten av PP, PE, PVC eller metall som särskilt störande. Genom oisolerade rör överförs ljudet av rinnande vatten genom väggar och tak och kan därför höras i angränsande utrymmen.

rom med rörisolering

Installationsanvisningar - Avlopp