Profisol

Installation - Luftkanaler och ventilation

ATIS - Ljudisolering för luftkanaler och luftkonditionering

Ett bra ventilationssystem krävs för att få ett behagligt inomhusklimat i skolor och köpcentra, på flygplatser, i kontor och andra offentliga byggnader. Buller från luftkonditioneringssystem är emellertid en av de vanligaste irritationskällorna i bostäder och på arbetsplatser. Folk upplever ofta ljud som orsakas av buller i luftkanaler och l luftkonditioneringssystem som mycket irriterande. Detta går dock lätt att förebygga genom våra lösningar.

 Luftkanaler och ventilation

Installation - Luftkanaler och ventilation