Profisol

Sortiment

Akustik

Profisol förser isoleringsentreprenörer och akustikspecialister med marknadens bästa produkter inom akustik. Våra produkter tillämpas inom bland annat fordonsindustri, maskinbyggnation, marinindustri och VVS. 

Vi tillhandahåller bland annat produkter inom:

  • Bullerdämpningsfilm
  • Ljudisolerande plastdukar
  • Rörisolering
  • Akustiktavlor

Förbättrad akustik och begränsning av oönskat buller bidrar till en bättre arbets- och levnadsmiljö.

ATIS

ATIS - Sonimass Produktdatablad

Ladda ner Läs mer

ATIS - Sonivibro BP Produktdatablad

Ladda ner Läs mer

ATIS - Sonivibro R Produktdatablad

Ladda ner Läs mer

ATIS - Sonotube produktdatablad

Ladda ner Läs mer

ATIS - Installationsanvisningar - Avlopp

Ladda ner Läs mer

ATIS - installationsanvisningar - Industri

Ladda ner Läs mer

ATIS - Installationsanvisningar - Luftkanaler och ventilation

Ladda ner Läs mer

ATIS - Installationsanvisningar - Sonotube

Ladda ner Läs mer