Profisol

2021.08.31

Viktig information till våra kunder - Råvarutillägg

TEKNISK ISOLERING

På grund av fortsatt turbulent marknadssituation på råmaterial så kommer det fler prishöjningar från våra leverantörer. 

Återigen justerar vi våra priser i linjer med våra leverantörers prisökningar.

Från och med 2021-10-01 höjs bland annat följande produktgrupper

Vi förbehåller oss rätten till att justera priser på artiklar som monteringsmateriel och tillbehör löpande.

Uppdatering om Covid 19

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar vår hemsida löpande www.profisol.se.

Som vanligt erbjuder vi en god service och distribution med egna transportbilar. Vid frågor gällande kommande prisökningar, ta kontakt med din lokala säljare. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal!

Dela på social media

Medarbetare

Sales Manager, Sweden - Profisol Huvudkontor

Jonas Eklund

+46 40 626 50 14

jonas.eklund@profisol.se
David Johansson Nordic Purchase Manager

Nordic Purchase Manager - Profisol Huvudkontor

David Johansson

+46 8 544 737 27

david.johansson@profisol.se