Profisol

2019.10.27

Så kan rätt isolering stoppa legionella

Shower and drops on blue background -legionell

Legionella är en bakterie som orsakar legionärssjukan och pontiacfeber. Den trivs bra i varmvattenanläggningar i en temperatur på mellan 20°C och 45°C, och har med jämna mellanrum hemsökt sjukhus, hotell, skolor och fabriker. Bakterierna sprider sig via luftaerosoler, till exempel när man duschar, och inte genom att dricka vattnet. I det här inlägget ser vi närmare på hur rätt isolering kan stoppa legionella.

Dålig isolering får legionella att trivas

Folkhälsomyndigheten säger att den viktigaste åtgärden för att förebygga legionärssjuka (sjukdom som orsakas av legionellabakterier) är bra underhåll och bra rengöringsrutiner för vattensystem och inrättningar som avger aerosoler (förångat vatten) där det kan förekomma legionellabakterier.

Myndigheter menar att installationer ska kunna bibehålla kallt, stillastående kranvatten i 8 timmar utan att temperaturen på vattnet överstiger 24°C. En metod för att undgå legionellavänlig vattentemperatur är att se till att ha en hög isoleringstjocklek.

Läs mer om skötsel av vattensystem

Hur tjock bör isoleringen vara?

Isoleringstjockleken beror givetvis på materialval, och materialvalet görs utifrån flera faktorer, som bland annat plats och pris. I tabellen här nedanför har jag satt upp exempel på vilken isoleringstjocklek som krävs för exempelvis cellgummi och stenull när vattnet är stillastående. Vi har utgått från följande förutsättningar:

Tumregel: använd alltid 40 mm isolering för att säkra temperaturen på kallvattenrör och minst 60 mm på varmvattenrör.

Därmed kommer ni begränsa värmetillförseln i schakten. 

Du kan också läsa  «Rätt isolering kan stoppa legionella» från Paroc här 

Läsa mer om vad BBR föreskriver PBL kunskapsbanken.  

Dela på social media