Profisol

Produktnyheter - 2019.05.05

Profisol lagerför ljudisolering

Ljudisolering och Akustik

Ljudisolering och Akustik

Akustiken i rummet påverkar människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst i sig.

Ljudisolering beskriver hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom en struktur. Byggnader har två typer av ljudisolering: luftljudsisolering och stegljudsisolering, dvs ljudisolering av väggar och innerväggar, respektive ljudisolering av golv och bjälklag. 

Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst

Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet ökat kraftigt de senaste åren. Akustiken i ett rum och ljudisolering mellan rum räknas till viktiga komfortfaktorer i moderna byggnader. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner.

ATIS Produktdatablad och installationsanvisningar 

Nu finns datablad och installationsanvisningar för ATIS produkter tillgängliga för nedladdning.

https://www.profisol.se/ljudisolering

Dela på social media