Profisol

Produktnyheter - 2019.05.05

Profisol lagerför ljudisolering

Tips till ljudisolering

Ljudisolering är en beskrivning av hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom olika strukturer. Byggnader har två typer av ljudisolering: stegljudisolering av golv och bjälklag samt luftljudisolering, d.v.s. ljudisolering av väggar och innerväggar.

Ljudisolering och Akustik

Akustiken i rummet påverkar människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst i sig.

Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst

Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet ökat kraftigt de senaste åren. Akustiken i ett rum och ljudisolering mellan rum räknas till viktiga komfortfaktorer i moderna byggnader. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner.

ATIS Produktdatablad och installationsanvisningar 

Nu finns datablad och installationsanvisningar för ATIS produkter tillgängliga för nedladdning.

https://www.profisol.se/ljudisolering

Dela på social media

Säljare - Göteborg

Magnus Söderqvist Wall

031 - 757 75 93

magnus.wall@profisol.se