Profisol

2020.05.19

Ny branschstandard för teknisk isolering

a man in a helmet with a book in the port

Tidigare i år har Isoleringsfirmornas förening informerat om en ny Branschstandard för Teknisk Isolering och sedan 30 mars är den publicerad. Standarden ska hjälpa hela byggbranschen att isolera installationerna mer hållbart och energiklokt. 

Vad är nytt?

Detta är en standard där man kan tillgodogöra sig olika materialval och lösningar. En standard som inte behöver ändras eller revideras vart tredje år och som i möjligaste mån är samstämmig med europeiska standarder inom området.

Ett annat syftet med den nya branschstandarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av isoleringsklasser (R07-R7 för rör och V0-V6 för ventilationskanaler). I standarden finns rekommendationstabeller för rör och ventilationsisolering.

Varför energiklokt isolering?IF-logga

Enligt direktiv från EU beslutade den svenska regeringen i 2016 krav om nära-noll-energibyggnader (NNE) innan 2021. Boverket skulle sätter nivåerna på energiprestanda.  

Värmeförlust är en viktig poäng när det kommer till energiklokt isolering. IF har tagit fram ett exempel på hur stor värmeförlust oisolerade rör ingjutna i betong ger. Du kan läs detta här 

Bakgrund

I dag ställs stora krav på att vi omgående ska minska energiförbrukningen i fastigheter och därmed minska koldioxidutsläppen. Detta kommer att påskynda utveckling av nya isolermaterial och lösningar för tekniska installationer. Exempelvis kommer det även behövas ta hänsyn till värmeförluster genom rörupphängningar, vilket inte nuvarande AMA tabell gör.

I Sverige finns standard SS-EN 12828:2012 ”Värmesystem i byggnader, Utförande och installation av vattenburna värmesystem”, i vilken det ingår ett klassificeringssystem av värmeförluster. I Danmark finns standard DS 452 ”Teknisk isolering av tekniske installationer” i vilken bland annat klassificeringssystemet från SS-EN 12828:2012 ingår. Den danska standarden behandlar både varma och kalla installationer, både för rör och ventilationskanaler, i varma och kalla utrymmen. Med detta som bakgrund så var tanken att ta fram en branschstandard för isolering av tekniska installationer.

Ladda ner den nya Branschstandarden här

För mer info gå in på hemsidan till IF 

Dela på social media