Profisol

2020.08.25

Information och åtgärder relaterad till Coronavirus

virus info

Uppdaterad information (2020-08-24):

Ingen ändringar.

Vi prioriterar fortfarande åtgärder som minimerar smittorisker för våra anställda vid samtliga filialerna. Utöver tydliga rutiner för hygien, hälsa och sjukfrånvaro, minimerar vi exponering för smitta genom att dra ner på möten människor emellan i största möjligaste mån. De som har möjlighet kan få jobba hemifrån. På så sätt bidrar vi även till att minska smittspridning i samhället.

För att skydda våra kunder och personal vill vi införa följande förbättrade åtgärder:

Vi gör detta för att minska eventuell smittspridning men framförallt i ett förebyggande syfte. Vi vill självklart bibehålla våran höga servicenivå. Som vanligt är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Länk till Folkhälsomyndigheterna

Våra initiativ syftar till att skydda anställda, kunder, partners och säkerställa fortsatt hög service och leveranssäkerhet och vi strävar efter att minska risken för infektion på våra filialer.

Vi håller en nära dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att bibehålla bästa möjliga leveransförmåga. Information kommer att uppdateras om vi får betydande leveransutmaningar som resultat.

Profisol, Solna Växel: 08 - 444 76 30 order.solna@profisol.se

Profisol, Årsta Växel: 08 - 544 737 40 order.arsta@profisol.se

Profisol, Göteborg Växel: 031-336 94 90 order.goteborg@profisol.se

Profisol, Växjö Växel: 0470 - 70 51 50 order.vaxjo@profisol.se

Profisol, Malmö Växel: 040-14 31 40 order.malmo@profisol.se

Dela på social media