Profisol
lager med nettingmatter i hylla

Kunskap & Kompetens inom teknisk isolering och byggplåt

Information relaterad till Covid-19

Profisol lagerför ett brett sortiment högkvalitativa tekniska isoleringsprodukter

Profisols verksamhet kännetecknas av personligt engagemang, kunskap och nära samarbete med branschens aktörer. Kan vi gemensamt få större förståelse för de olika yrkesgruppernas behov och problem inom branschen, kan vi också lösa dem på ett effektivare sätt.

I Profisols produktsortiment ingår: 

Aktuellt

Visa alla

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal

Vi ansvarar för att rätt produkt och information kommer till rätt person, på rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad.

Leverantörer

Visa alla