Teknisk Isolering

Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering. Främst till industriprocesser, apparater, fartyg och inom VVS-området. Exempel på typiska användningsområden är:

  • Energibesparing i rörsystem och tankar
  • Skyddsisolering av heta anläggningar
  • Kondensisolering och korrosionsskydd av kalla installationer
  • Brandisolering av ventilationskanaler och andra brandkänsliga konstruktioner
  • Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö