Om Profisol

Profisols verksamhet kännetecknas av personligt engagemang, kunskap och nära samarbete med branschens aktörer.

Om Profisol

Ett utvecklat samarbete inom branschen ”teknisk isolering” ger en större nytta för slutanvändaren och vi är därför aktiva medlemmar i branschorganisationen IF, Isoleringsfirmornas förening. Kan vi gemensamt få större förståelse för de olika yrkesgruppernas behov och problem inom branschen, kan vi också lösa dem på ett effektivare sätt. Vi vet att isoleraren, i jämförelse med andra yrkeskategorier, är mycket kort tid på varje arbetsplats och vilka krav det ställer på snabbhet och leveranssäkerhet. Vi vet också vilka krav som ställs på produkterna från myndigheter, beställare, konsulter och inte minst ur arbetsmiljösynpunkt från dem som ska utföra jobbet.