dokument

Dokument & hjälpmedel

Typgodkännandebevis, numera Certifikat ska vara utfärdade av oberoende och ackrediterade institutioner jmfr SITAC. Certifikatet visar hur en produkt uppfyller en standard eller krav uppställda av myndighet. Säkerhetsdatablad (SDS-Safety Data Sheet alt. MSDS-Material Safety Data Sheet) är obligatorisk för alla hälso- och miljöfarliga kemiska produkter. Byggvarudeklaration ska finnas för alla byggprodukter. Avsikten är att genom information om en produkts egenskaper och hur den hanteras under hela sin livslängd minimera materialspill och deponi.

Dokument & hjälpmedel

Armacell cellgummi, AF/-, IT/-, HT/-, NH/Armaflex, Armafix osv

linkbtn
Byggvarudeklartioner, Armaflex
linkbtn
Certifikat
linkbtn
EG Säkerhetsdatablad

IGP Plastplåt

filebtn
Material Safety Data Sheet
filebtn
Typgodkännande IGP
filebtn
Varuinformationsblad

Isover glasull och stenull samt Ulltimate

linkbtn
Bygvarudeklationer
linkbtn
Certifikat byggisolering
linkbtn
Certifikat teknisk isolering
linkbtn
Säkerhetsdatablad

Kaimann cellgummi

linkbtn
Certifikat (Internationella)
linkbtn
Säkerhetsdatablad (engelska)
filebtn
Säkerhetsdatablad Kaiflex Cleaner (engelska)
filebtn
Säkerhetsdatablad Kaiflex EPDM
filebtn
Säkerhetsdatablad Kaiflex HF - Blueco
filebtn
Säkerhetsdatablad Kaiflex KK Plus
filebtn
Säkerhetsdatablad Kaiflex Lim K414
filebtn
Tygodkännandebevis Kaiflex KKplus 0142-10

PAROC Stenull

linkbtn
PAROC AMA-VVS koder
linkbtn
PAROC Byggvarudeklaration
linkbtn
PAROC Calculus, beräkningsprogram för teknisk isolering
linkbtn
PAROC CE-certifikat - EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
linkbtn
PAROC Säkerhetsdatablad
linkbtn
PAROC Typgodkännanden
linkbtn
CE-märkning för Teknisk Isolering

Protega AB, brandtätning

linkbtn
Brandskiva ME_MD
linkbtn
Brandskiva TE_TD
linkbtn
Ecomastic SP/ Novatherm SP/ Novaflex
linkbtn
Novatherm 2FR-E och Ecomastic 5FR

Thermal Ceramics, Superwool

linkbtn
Thermal Ceramics, Superwool

Lackerad aluminiumplåt

filebtn
Lack Garanti HP12 Pvf2 300